Hakkımızda

Ekibimiz
  • Proje Geliştirme Departmanı info@enerjicci.org +90 312 472 17 17
  • Bilgi İşlem-Yazılım Departmanı bilgi@enerjicci.org +90 312 472 17 17
  • Reklam ve Pazarlama Departmanı bilgi@enerjicci.org
  • Haber Servisi info@enerjicci.org
  • Sekreterya info@enerjicci.org +90 312 472 17 17
Enerji Haber

enerjicci PLATFORMU

enerjicci PLATFORMU, elektrik enerji piyasasında sektörün biraraya gelebilme kabiliyetini çağımıza uygun bir şekilde ortaya çıkartmak ve iletişim, bilgi alışverişi, paylaşım, buluşturma, çözüm üretme gibi konularda toparlayıcı özelliklerde bir kurgu ile düzenlenerek sivil toplum kuruluşu misyonunu gerçekleştirmektedir.

“Ana odak noktalarımız; yatırımların kurallarına uygun olarak gecikmesiz şekilde hayata geçmesi, aktörlerin görevlerini tam olarak yerine getirmeleri ve piyasanın daha sistematik bir işleyiş kazanması”

Bugüne kadar elektrik enerji piyasasında bir çok nedenden dolayı ihtiyaç duyulan ve birlikte hareket ederek etkin katkılar sağlayabilen bir sivil toplum hareketi oluşturulamamıştır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla oluşturulan www.enerjicci.org portalı, piyasa  aktörlerinin bazı ortak beklentilerine göre hazırlanmıştır. 

Özelliklerimiz


♦ Sektörü Biliyoruz 
♦ Tecrübeliyiz 
♦ Piyasanın İçindeyiz
♦ Evrensel Düşünüyoruz
♦ Birleştiriciyiz
♦ Çözüm Odaklıyız
♦ Planlı ve Dinamik bir Ekibiz
♦ İhtiyaçlarınızı Biliyoruz
♦ Yenilikçiyiz
♦ Tarafsısız

copyhak

Amaçlarımız

♦ Farklı aktörlerin ortak faaliyetlerinden elde edilecek sonuçları, tüm enerji piyasasının faydalanacağı biçimde sunmak, 
♦ Elektrik enerji piyasasının tüm aktörlerinin birbirinden haberdar olmasını sağlamak,
♦ Piyasa faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek problemler, menfaat ve zaman kaybına yol açabilecek konularda çözüm üretmek,
♦ Aktör tarafından bir diğerinin haklarına saygı duyulduğu, görevlerin düzgün yerine getirildiği bir piyasa karakteri sergilenmesine destek olmak,
♦ Gerçekleştirilecek  faaliyetler sırasında, tam bağımsız olmak ve sektör menfaatine eden tüm aktörlere eşit mesafede yer almak,
♦ Tüm faaliyetlerde ve sivil toplum hareketlerinde en önde gelerek, birlikte hareket ettiğimiz aktörleri temsil etmek,
♦ Tüm aktörleri, rekabet ortamında bir araya getirerekpaylaşım yardımlaşma organize olmak kavramları ile güç birliği oluşturmak.
♦ Piyasanın hızla gelişmesi,uzun ömürlü ve sağlıklı olması amacıyla siyasetten uzak, sadece piyasamız menfaatlerine, ülkemiz menfaatlerine paralel davranışlar sergilemek.