İdari Mevzuat

Mevzuat Arama

Doküman adı, tarih veya no ile arama yapabilirsiniz.


Ödeme Seçenekleri
Sitemizden türkçe dokümanları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İngilizceye çevrilmiş dokümanı satın almak için paypal veya hesaba havale yapabilirsiniz.
Sorularınız için: bilgi@enerjicci.org
Paypal Güvenli Ödeme
Güvenli Ödeme Konusun da Bilgi İçin Tıklayınız
Sorularınız için: bilgi@enerjicci.org
İletişim

Kütüphanede bulamadığınız diğer tüm doküman ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçiniz. bilgi@enerjicci.org

Ad Soyad (*)

E-Posta (*)

Telefon

Açıklama

Sitemizden Türkçe dökümanları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İngilizceye çevirilmiş dökümanı satın almak için paypal veya hesaba havale yapabilirsiniz. Sorularınız için: bilgi@enerjicci.org

KANUN 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
5686
19.01.2016
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
THE LAW ON, THE GEOTHERMAL RESOURCES AND MİNERAL WATERS
19.01.2016ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
THE LAW ON, ENERGY AND NATURAL RESOURCES MINISTRY ORGANIZATION AND DUTIES
19.01.2016ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
19.01.2016NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN
5346
19.01.2016
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
THE LAW ON, THE USİNG OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR ELECTRİC ENERGY GENERATION

YÖNETMELİK  
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
3842
24.05.2012
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK JEOTERMAL KAYNAK ALANLARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK
THE REGULATION ON, THE USİNG OF GEOTHERMAL RESOURCE FİELDS FOR ELECTRİC ENERGY GENERATİON
19.01.2016ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
19.01.2016ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ
19.01.2016ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ
Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi İle İlgli Kurul Kararı
THE BOARD DECISION ON, THE INFORMATION AND DOCUMENT LİST, TO BE ASKED IN LİCENSE APPLİCATIONS BASED ON SOLAR ENERGY
27969
19.06.2011
GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
THE REGULATION ON, THE ELECTRİCİTY GENERATION FACİLİTİES BASED ON SOLAR ENERGY
28307
29.05.2012
GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
THE COMPETİTİON REGULATION ON, THE LICENSE APPLİCATIONS MADE FOR ESTABLİSHMENT OF SOLAR ENERGY GENERATION FACİLİTİES
26727
11.12.2007
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA  YÖNETMELİĞİ
THE REGULATION ON, THE GEOTHERMAL RESOURCES AND MİNERAL WATERS
19.01.2016NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARIŞMA VE SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE TEŞVİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK
27231
17.05.2009
RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
THE REGULATION ON AMENDİNG, THE REGULATION ON TECHNİCAL EVALUATİON OF LİCENSE APPLİCATIONS BASED ON WİND ENERGY
27049
9.11.2008
RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
THE REGULATION ON, THE TECHNİCAL EVALUATİON OF LİCENSE APPLİCATIONS BASED ON WİND ENERGY
27707
22.09.2010
RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
THE COMPETİTİON REGULATION ON, THE LICENSE APPLİCATIONS, MADE FOR ESTABLİSHMENT OF WİND ENERGY GENERATION FACİLİTİES
28212
22.02.2012
RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM  STANDARDI TEBLİĞİ
THE COMMUNIQUE ON, THE MEASURİNG STANDARD FOR THE LİCENSE APPLİCATIONS BASED ON SOLAR AND WİND ENERGY
19.01.2016STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
4.10.20053
25956
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE PRİNCİPLES AND PROCEDURES, FOR GRANTİNG OF THE CERTİFİCATE OF RENEWABLE RESOURCE
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDEİMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
THE REGULATION ON, THE DOMESTİC PRODUCTION OF PARTS, USİNG IN ELECTRİC ENERGY GENERATION FACİLİTİES BASED ON RENEWABLE ENERGY RESOURCES
28513
30.12.2012
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
THE REGULATION ON AMENDİNG THE REGULATION ON THE CERTİFİCATİON AND SUPPORT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES


A.1. KANUN 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
3154
19.02.1985
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
THE LAW ON, ENERGY AND NATURAL RESOURCES MINISTRY ORGANIZATION AND DUTIES
5346
10.05.2005
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
THE LAW ON, THE USİNG OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR ELECTRİC ENERGY GENERATION
19.01.2016Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
19.01.2016Enerji Verimliliği Kanunu
19.01.2016Nükleer Güç Santrallarının Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun

A.3. MAHKEME KARARI  
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
Elektrik Piyasası 14/02/2002 tarihli Mahkeme Kararı
THE COURT DECİSİON ON, THE ELECTRİCITY MARKET, DATED 14/02/2002

A.4. YÖNETMELİK 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yeraltı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği
19.01.2016Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi Ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik
09.10.2013Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE SERVICE QUALİTY FOR ELECTRİCıTY DİSTRIBUTİON AND RETAIL SALE
15.03.2013Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE ELECTRIC ENERGY DEMAND FORECASTS
19.01.2016Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynaklarlarının Kullanımına Dair Yönetmelik
19.01.2016Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
03.01.2013Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE SUPPLY RELIABILITY AND QUALITY OF ELECTRICITY TRANSMISSION SYSTEM
19.01.2016Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
02.01.2014Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin İlk Hali
THE FIRST VERSION OF THE REGULATION OF ELECTRICıTY MARKET DISTRIBUTION
18.01.2016Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET BALANCING AND RECONCILIATION
18.01.2016Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET İMPORT AND EXPORT
02.11.2013Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET LICENSING
30.12.2012Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET CUSTOMER SERVICE
16.03.2013Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET FREE CUSTOMERS
19.01.2016Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
THE REGULATION On, THE ELECTRICITY MARKET TARIFFS
19.01.2016Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
19.01.2016Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET ANCILLARY SERVICES
03.01.2013Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET GRID/NETWORK
19.01.2016Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE PRECAUTIONS FOR DISTRIBUTION AND SUPPLY LICENCES, IN ELECTRICITY MARKET
19.01.2016Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE EXAMINATION AND INSPECTION THE ACTIVİTİES OF GENERATION AND DISTRIBUTION COMPANIES, OPERATING IN ELECTRICITY MARKET
19.01.2016Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlamış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmelik
THE REGULATION ON, TO GİVE NEW GENERATION LICENCE TO THE FACILITIES, WHICH HAVE ALREADY STARTED CONSTRUCTION IN ELECTRICITY MARKET
19.01.2016Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE UNLICENSED ELECTRICITY GENERATION IN ELECTRICITY MARKET
28.11.2002Elektrik Piyasasında Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik
THE REGULATION ON, ALTERATIONS AND TRANSFER OF ABANDONED ACTIVITIES WİTH TRANSMISSION ACTIVITY, IN ELECTRICITY MARKET
19.01.2016Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE PROCEDURES AND PRINCIPLES TO BE FOLLOWED IN INSPECTIONS, PRELİMINARY AUDITING, RESEARCH AND INVESTIGATIONS, TO BE CONDUCTED IN ELECTRICITY MARKET
28.01.2003Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE PROCEDURES AND PRINCIPLES TO BE FOLLOWED IN INSPECTIONS, PRELİMINARY AUDITING, RESEARCH AND INVESTIGATIONS, TO BE CONDUCTED IN ELECTRICITY MARKET
19.01.2016Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği
19.01.2016Elektrik Şebeke Yönetmeliği
27633
18.01.2016
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMLARININ DÜZENLENMESİ VE PLANLARDAKİ GERÇEKLEŞMELERİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

THE REGULATION ON AMENDING, THE REGULATING THE DİSTRIBUTION SYSTEM INVESTMENTS AND INSPECTION OF REALIZATIONS IN PLANS, IN ELECTRICıTY MARKET
19.01.2016Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
19.01.2016Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği
19.01.2016Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.01.2016Nükleer Güç Santrallarının Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma Ve Sözleşmeye İlişkin Usul Ve Esaslar İle Teşvikler Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET ACTIVITIES OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES
18.02.2012Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE ELECTRICITY MARKET ACTIVITIES OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES
19.01.2016Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
THE COMPETITION REGULATION ON, THE PRELIMINARY LICENSE APPLICATIONS TO ESTABLİSH A GENERATION FACİLİTY BASED ON WIND AND SOLAR ENERGY
19.01.2016Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
19.01.2016Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik
19.01.2016Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
THE REGULATION ON CERTIFICATION AND SUPPORT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES.
19.01.2016Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

A.5. TEBLİĞ 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
12.11.200820 Dağıtım Şirketinin İlk Uygulama Dönemine İlişkin Gelir Düzenlemesi Hakkında Tebliği
THE COMMUNIQUE ON, THE REVENUE ARRANGEMENT, FOR THE FIRST APPLİCATION PERIOD OF DISTRIBUTION COMPANIES
19.01.20166446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE FINES TO BE APPLIED IN 2016, IN ACCORDANCE WITH 16. PROVISION OF ELECTRICITY MARKET LAW NO: 6446
30.12.2012Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE REGULATION OF THE DİSTRIBUTION SYSTEM REVENUE
19.01.2016Elektrik Dağıtım Ayrıştırma Usul ve Esaslar
31.12.2013Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliği
THE COMMUNIQUE ON, THE PRİCE EQUALIZATION MECHANISM, TO BE EXERCİSED IN ELECTRİCITY DISTRİBUTİON REGIONS
19.01.2016Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ
19.01.2016Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla Aynı Bölgeve Aynı Kaynak İçin Yapılmış Birden Fazla Lisans Başvurusu Olması Halinde Seçim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
THE JUDICIAL DECISIONS ON, THE PRINCIPLES AND PROCEDURES IN SELECTION, TO BE APPLİED IN THE CASE OF MULTIPLE LICENSE APPLICATIONS OF ELECTRİCİTY GENERATION, FOR THE SAME SOURCE IN THE SAME REGION
19.01.2016Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi Ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar
18.01.2016Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE REGULATED ELEMENTS IN THE SCOPE OF REVENUE AND TARIFF REGULATION AND REPORTING PRINCIPLES, IN ELECTRICITY MARKET

30.12.2012Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliği
THE COMMUNIQUE ON, THE CONNECTION TO TRANSMİSSİON AND DISTRIBUTION SYSTEMS AND THE SYSTEM USAGE, IN ELECTRICITY MARKET
19.01.2016Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliği
THE COMMUNIQUE ON, THE METERS TO BE USED IN ELECTRICITY MARKET
04.11.2003Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği (Kaldırıldı)
THE COMMUNIQUE ON, THE PRINCIPLES AND PROCEDURES FOR MAKING FINANCIAL SETTLEMENT, IN ELECTRICITY MARKET (Repealed)
26.07.2006Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE REPEAL OF THE COMMUNIQUE, ON THE PRINCIPLES AND PROCEDURES FOR MAKING FINANCIAL SETTLEMENT, IN ELECTRICITY MARKET
30.12.2012Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliği
THE COMMUNIQUE ON, THE REGULATION OF RETAİL SALE CONTRACT, IN ELECTRICITY MARKET
19.01.2016Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği İlk Hali
19.01.2016İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE REGULATION OF TRANSMISSION SYSTEM REVENUE
19.01.2016İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE REGULATION OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATING REVENUE
19.01.2016İletim ve Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE DETERMINING FEES OF TRANSMISSION AND DISTRIBUTION CONNECTIONS
19.01.2016Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
19.01.2016Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
19.01.2016Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
19.01.2016Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği
THE COMMUNIQUE ON, THE REGULATION OF RETAİL SALES SERVICE REVENUE AND RETAİL ENERGY SALES FEES
19.01.2016Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
THE COMMUNIQUE ON, THE REGULATION OF MARKET OPERATING/MANAGEMENT REVENUE
19.01.2016Rüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar Ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ

A.6. KURUL KARARI 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
4709-4
21/11/2013
Elektrik Piyasasında Kaynak Bazındaki Toplam Birim Yatırım Tutarları
THE COMMUNIQUE ON, THE TOTAL UNİT İNVESTMENT AMOUNTS BASED ON RESOURCE, IN ELECTRICITY MARKET
4709-6
21/11/2013
Banka Teminat Mektubu Tutarı
THE AMOUNT OF LETTER OF BANK GUARANTEE
4718
21/11/2013
2013 yılında dağıtım şirketleri tarafından takılan müşteri sayaçlarının yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin kurul kararı.
THE BOARD DECISION ON, THE CALCULATION OF THE INVESTMENT AMOUNT OF CUSTOMER METERS INSTALLED BY DISTRIBUTION COMPANIES IN 2013


ANA STATÜSÜ 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016TETAŞ ANA STATÜ

KANUN 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
19.01.2016YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

KURULUŞ MEVZUATI 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016KURULUŞ MEVZUATI


KANUN 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
6446
19.012016
Elektrik Piyasası Kanunu
THE ELECTRICITY MARKET LAW
5346
10.05.2005
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
THE ELECTRICITY MARKET LAW ON, THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES FOR ELECTRIC ENERGY GENERATION

TEİAŞ ANA STATÜSÜ 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016TEİAŞ Ana Statüsü
THE MAİN STATUS OF TETC

YÖNERGELER  
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
Ambar Yönetmeliği
THE WAREHOUSE REGULATION
Arşiv Hizmet Yönetmeliği
THE ARCHIVE SERVİCE REGULATION
15.03.2013Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik
THE REGULATION ON, THE ELECTRIC ENERGY DEMAND FORECASTS
03.01.2013Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği
THE REGULATION ON, THE SUPPLY SECURITY AND QUALITY OF ELECTRIC TRANSMISSION SYSTEM
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
THE ELECTRICITY MARKET BALANCING, AND SETTLEMENT REGULATION
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
THE ELECTRICITY MARKET IMPORT AND EXPORT REGULATION
02.11.2013Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
THE ELECTRICITY MARKET LICENSING REGULATION
30.12.2012Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
THE ELECTRICITY MARKET TARIFFS REGULATIONS
17.12.2011Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği
THE ELECTRICITY MARKET ANCILLARY SERVICES REGULATION
03.01.2013 Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
THE ELECTRICITY MARKET NETWORK REGULATION
19.01.2016Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
THE PROMOTION, AND TITLE CHANGE REGULATION
19.01.2016Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
THE IN-SERVICE TRAİNİNG REGULATION
19.01.2016Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
THE LEGAL ADVISORY REGULATION
19.01.2016İş Güvenliği Yönetmeliği
THE JOB SECURITY REGULATION
19.01.2016Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği
THE SALES OF GOODS AND SERVICES, AND RENTAL OF EQUIPMENT REGULATION
19.01.2016Memur Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
THE OFFICER DISCIPLINARY COMMITTEES, AND DISCIPLINARY MEASURES REGULATION
06.12.2013Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
THE REGULATION OF CONTEST ON, THE PRELIMINARY LICENSE APPLICATIONS MADE TO ESTABLISH A GENERATING FACILITY, BASED ON WIND AND SOLAR ENERGY
Standart Dosya Planı
THE STANDARD FILE PLAN
19.01.2016Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
THE SUPERVISORS OF CONTRACTED STAFF REGULATION
19.01.2016Teftiş Kurulu Yönetmeliği
THE SUPERVISORY BOARD REGULATION

YÖNERGELER 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
01.04.2015İş ve Trafik Kazaları Rücu Yönergesi
THE RECOURSE OF BUSINESS AND TRAFFIC ACCIDENTS REGULATION
Süre Uzatımı Yönergesi
THE TIME EXTENSION REGULATION
Yasaklı İstekli ve Yüklenici Yönergesi
THE PROHIBITED BIDDER AND CONTRACTOR REGULATION
Yük tevzi İşletme Usulleri ve Arıza Halleri Yönergesi
THE LOAD DISTRIBUTION PROCEDURES AND FAILURE CASES REGULATION

[table “43” not found /]

YÖNETMELİK 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016ELEKTRİK ENERJİSİ VE KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

TEBLİĞ 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016ELEKTRİK ÜRETİM TESİS VE VARLIKLARININ TEMİNAT ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KANUN 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YÖNETMELİK 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
19.01.2016ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
19.01.2016ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ
19.01.2016ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
19.01.2016YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
19.01.2016ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

KANUN 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
19.01.2016YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİSKİN KANUN

YÖNETMELİK 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK JEOTERMAL KAYNAK ALANLARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK
19.01.2016ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
19.01.2016ENERJİ İLE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
19.01.2016ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
19.01.2016GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
19.01.2016JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
19.01.2016SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞMELERİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
19.01.2016ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
19.01.2016YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
19.01.2016YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEBLİĞ 
(ücretsiz)

(ücretli)

(Sepete Ekle)
19.01.2016ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ(2012-2023)
ENERGY EFFICIENCY STRATEGY PAPER(2012-2023)


19.01.2016YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

19.01.20165627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

19.01.2016ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

19.01.2016ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ